Шувууны томуугийн үед илрэх шинж тэмдэгүүд

Өндөр хоруут шувууны томуугийн H5N1 дэд хэвшилийн вирусын халдвар авсан шувуунд дараах шинж тэмдэг илэрнэ. Үүнд:
 • Гэнэт үхэх
 • Чацга алдах
 • Бөөлжих
 • Чичрэх
 • Учир шалтгаан нь мэдэгдэхгүй турах
 • Чацга задгайрах
 • Ам, хамар, хоолой, чихнээс нь гоождос (тунгалаг эсвэл цийдмэг) гарах
 • Толгой хавиар нилэнхүй хавагнах, өнгө нь хүрэнтэх, нүдний салст улайх
 • Өд өөрчлөгдөх: өдний гуурсанд цагираг үүсэх, цус харвах, эсвэл зунгааралдсан бүрхүүлтэй болох
 • Зан авир нь гажих – биеэ хумих, толгойгоо гудайлгах, толгой хүзүүгээ савлах, эргүүлэх, саажих, хөдөлгөөнгүй болох
 • Хөдөлгөөн гажих – бэртээгүй мөртлөө зогсож үл чадах эсвэл далавчаа хэвийн бус дэвэх,
 • Нилэнхүйдээ эсвэл аль нэг хэсэгт олноор хорогдох (тухайн зүйлийн шувуунд өмнө нь ажиглагдаж байгаагүй хорогдол илрэх)

Хэрэв зэрлэг шувуудад дээрх шинж тэмдэгүүд ажиглагдвал ойролцоох мал эмнэлэг, байгаль орчины асуудал хариуцсан хүмүүс, байгууллагатай холбогдож даруй мэдээлвэл зохино.

Шувууны томууны халдвар авсан шувуу


Шувууны томууны халдвар авсан шувуу


Мэдээллийн систем
ШУВУУНЫ ТОМУУГИЙН ГАЗАР ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
ДЭЛХИЙН ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ӨВЧНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
ИНТЕРНЭТЭД СУУРИЛСАН ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ӨВЧНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
Фото зураг
Санхүүжүүлэгч

НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага

АНУ-ын Хөдөө аж ахуйн газрын Зэрлэг амьтны албны
Зэрлэг амьтны өвчлөлийн
үндэсний хөтөлбөр

АНУ-ын Геологийн судалгаа

Хамтрагчид

   НҮБ-ын ХХААБ-ын Зэрлэг амьтны
   эрүүл ахуй ба экологийн
   судалгааны хэсэг

   Шинжлэх ухааны академийн    Биологийн хүрээлэн

   Байгаль орчин аялал жуулчлалын
   яам

   Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн
   төв лаборатори

   АНУ-ын Геологийн судалгааны
   албаны Баруун бүсийн экологийн
   судалгааны төв


© 2011 WSCC