Шувууны томуутай холбоотой хийсэн судалгааны өгүүлэлүүд

Gilbert M., Newman S., Takekawa J., Loth L., Biradar C., Prosser D., Balachandran S., Subba Rao M., Mundkur T., Yan B., Xing Z., Hou Y., Batbayar N., Natsagdorj T., Hogerwerf L., Slingenbergh J., Xiao X. (2011) Flying Over an Infected Landscape: Distribution of Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 Risk in South Asia and Satellite Tracking of Wild Waterfowl. EcoHealth:1-11.

Sakoda Y., Sugar S., Batchluun D., Erdene-Ochir T.-O., Okamatsu M., Isoda N., Soda K., Takakuwa H., Tsuda Y., Yamamoto N., Kishida N., Matsuno K., Nakayama E., Kajihara M., Yokoyama A., Takada A., Sodnomdarjaa R., Kida H. (2010) Characterization of H5N1 highly pathogenic avian influenza virus strains isolated from migratory waterfowl in Mongolia on the way back from the southern Asia to their northern territory. Virology 406:88-94.

Kang H-M, Batchuluun D, Kim M-C, Choi J-G, Erdene-Ochir T-O, Paek M-R, Sugir T, Sodnomdarjaa R, Kwon J-H, Lee Y-J. (2011) Genetic analyses of H5N1 avian influenza virus in Mongolia, 2009 and its relationship with those of eastern Asia. Veterinary Microbiology 147: 170-175.

Newman S.H., Iverson S.A., Takekawa J.Y., Gilbert M., Prosser D.J., Batbayar N., Natsagdorj T., Douglas D.C. (2009) Migration of Whooper Swans and Outbreaks of Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 Virus in Eastern Asia. Plos One 4:-. DOI: Artn E5729

Prosser D.J., Takekawa J.Y., Newman S.H., Yan B.P., Douglas D.C., Hou Y.S., Xing Z., Zhang D.H., Li T.X., Li Y.D., Zhao D.L., Perry W.M., Palm E.C. (2009) Satellite-marked waterfowl reveal migratory connection between H5N1 outbreak areas in China and Mongolia. Ibis 151:568-576

Takekawa J.Y., Prosser D.J., Newman S.H., Bin Muzaffar S., Hill N.J., Yan B.P., Xiao X.M., Lei F.M., Li T.X., Schwarzbach S.E., Howell J.A. (2010) Victims and vectors: highly pathogenic avian influenza H5N1 and the ecology of wild birds. Avian Biology Research 3:51-73

Takekawa J.Y., Newman S.H., Xiao X.M., Prosser D.J., Spragens K.A., Palm E.C., Yan B.P., Li T.X., Lei F.M., Zhao D.L., Douglas D.C., Bin Muzaffar S., Ji W.T. (2010) Migration of Waterfowl in the East Asian Flyway and Spatial Relationship to HPAI H5N1 Outbreaks. Avian Diseases 54:466-476

Bourouiba L., Wu J.H., Newman S., Takekawa J., Natdorj T., Batbayar N., Bishop C.M., Hawkes L.A., Butler P.J., Wikelski M. (2010) Spatial dynamics of bar-headed geese migration in the context of H5N1. Journal of the Royal Society Interface 7:1627-1639.

Нямбаяр Б., Цэвээнмядаг Н. 2007. Нэн хоруу шувууны томууны өнөөгийн байдал ба “Томуу 2006” тайлан – бид юу мэдэж байх ёстой вэ? Биологийн хүрээлэнгийн бүтээл 124-128

Эрдэнэ-Очир Ц., Батчулуун Д., Сугар С., Бодьсайхан Х., Цэрэндорж Ш., Гэрэлмаа Ө., Базаррагчаа Э., Дашзэвэг Б., Цэвээнмядаг Н., Майнжаргал Г., Содномдаржаа Р. 2009. Монгол оронд оношлогдсон өндөр хоруу чанартай шувууны томуугийн шинэ тохиолдлууд. Оношлох эрдэм дэвшилт арга. УМЭАЦТЛ-ийн бүтээл. 22-33.

Гилберт М., Энхтүвшин Ш., Лосолмаа Ж., Аманда Файн. (2008) 2006-2007 оны судалгааны ажлын тойм. Оношлох эрдэм, дэвшилтэт арга. х.58-61

Бэх-Очир Ж., Батчулуун Д., Эрдэнэ-Очир Ц., Бодьсайхан Х., Цэвээнмядаг Н., Батсүх З., Эрдэнэчимэг Д. 2010. Монгол улс дахь шувууны томуу өвчний тандалт. Халдварт өвчин судлалын монголын сэтгүүл. 35: 37-38.

Батчулуун Д., Эрдэнэ-Очир Ц., Бодьсайхан Х., Содномдаржаа Р., Бэх-Очир Ж., Цэвээнмядаг Н. 2010. Монгол улсад 2005-2009 онд бүртгэгдсэн өндөр хоруу чанартай H5N1 дэд хэв шинжийн вирусээр үүсгэгдсэн шувууны томуу өвчний онцлог. Халдварт өвчин судлалын монголын сэтгүүл. 35:56-57.

Батчулуун Д., Эрдэнэочир Ц. 2008. Шувууны томуугаас сэргийлэх вакцины дархлааны түвшинг шалгасан дүн. Оношлох эрдэм дэвшилт арга. ОҮБХ-ын бүтээл, x.71-72.

Батчулуун Д., Эрдэнэочир Д., Бодьсайхан Х., Дашзэвэг Б., Гэрэлмаа Ө., Бэхочир Ж., Цэвээнмядаг Н., Болдбаатар Ш., Майнжаргал Н., Баярхүү С., Сугир С., Болортуяа П., Цэрэндорж Ш., Содномдаржаа Р. 2009. Монгол орны нүүдлийн шувууны томуугийн тандах судалгаа. УМЭАЦТЛ-ийн ОҮБХ-ын бүтээл, x.34-41.

Батчулуун Д., Эрдэнэ-Очир Ц., Бодьсайхан Х. 2009. Шувууны томууг тандах судалгааны дүн. Монголын мал эмнэлэг сэтгүүл, 6:26-32.

Батчулуун Д., Эрдэнэ-Очир Ц., Hyun Mi Kang, Ok Mi Jeong, Min Chul Kim, Ji Sun Kwon, Mi Ra Paek, Hye Ryoung Kim, Yong Joo Kim, Kang Seuk Choi, Содномдаржаа Р., Jun Hun Kwon, Youn Jeong Lee. 2010. Монгол орны нүүдлийн шувууны томуугийн вирусын тархалт болон онцлог.

Сугир С., Батчулуун Д., Бэх-Очир Ж., Дашзэвэг Б., Дулам П., Содномдаржаа Р. 2006. Шувууны томуу өвчний тандах шинжилгээний урьдчилсан дүн. Баруун бүсийн мал эмнэлгийн чухал асуудлууд, Баянөлгий, Сагсай.

Сугир С., Цэрэндорж Ш., Бэх-Очир Ж., Энхээ Ш., Содномдаржаа Р. 2005. Нүүдлийн шувууны томуугийн оношлогоо. Монголын мал эмнэлэг сэтгүүл, 6:13-15.

Цэрэндорж Ш., Сугар С., Содномдаржаа Р. 2005. Монголд нүүдлийн шувууны томуу оношлогдов. Говийн бүсийн мал эмнэлгийн чухал асуудлууд, Онол үйлдвэрлэлийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй, Дорноговь, Далантүрүү, х.109-114.

Цэрэнноров Д., Шестаполов А.М., Бэх-Очир Ж., Сугар С., Содномдаржаа Р. 2005. Монгол дахь шувууны томуу өвчний эпизоотологи, эпидемиологийн холбогдол. Монголын анагаах ухааны тулгамдсан асуудлууд, Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн товчлол. УБ, х.61-76.

Цэрэнноров Д., Шестопалов А.М., Содномдаржаа Р., Бэх-Очир Ж., Отгонбаатар Д., Сугир С., Тунгалаг Х., Ундраа Б. 2005. Монгол орон дахь шувууны томуу өвчний эпизоотологи, эпидемиологийн холбогдол. Монголын анагаах ухааны тулгамдсан асуудлууд, ЭШБХ-ын илтгэл. УБ.

Эрдэнэ-Очир Ц., Батчулуун Д., Сугар С., Батсүрэн Б., Энхээ Ш., Бэх-Очир Ж., Цэрэндорж Ш., Содномдаржаа Р. 2007. Шувууны томуугийн эпизоотологи, оношлогоо. Оношлох эрдэм дэвшилт арга, ОYБХ-ын бүтээл x.48-53.
Мэдээллийн систем
ШУВУУНЫ ТОМУУГИЙН ГАЗАР ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
ДЭЛХИЙН ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ӨВЧНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
ИНТЕРНЭТЭД СУУРИЛСАН ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ӨВЧНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
Фото зураг
Санхүүжүүлэгч

НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага

АНУ-ын Хөдөө аж ахуйн газрын Зэрлэг амьтны албны
Зэрлэг амьтны өвчлөлийн
үндэсний хөтөлбөр

АНУ-ын Геологийн судалгаа

Хамтрагчид

ХХААБ-ын Зэрлэг амьтны эрүүл ахуй
ба экологийн судалгааны хэсэг

Шинжлэх ухааны академийн Биологийн хүрээлэн

Байгаль орчин аялал
жуулчлалын яам

Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн
төв лаборатори

АНУ-ын Геологийн судалгааны
албаны Баруун бүсийн экологийн
судалгааны төв


© 2011 WSCC